тавхгар овоолсон өвс
оройг нь хавтгайлан овоолсон өвс
2. Сав суулганы өндөр нь өргөндөө хүрэхгүй богино тавхгар хувин өндөр нь өргөндөө хүрэхгүй намхан хувин