ТААМНАХ
/ бичиг /

Тааж бодох, тааварлах, таамаглах: таамнаж хэлэх (тухайн зүйлийн талаар таамагласнаа хэлэх, ажиглаж дэлгэрэнгүй...