ТААМАГЛАЛ

Таамаглах үйлийн нэр: таамаглал гаргах ~ таамаглал дэвшүүлэх (хэрэг явдлын талаар тийм байсан /байх/ дэлгэрэнгүй...

таамаглал гаргах ~ таамаглал дэвшүүлэх хэрэг явдлын талаар тийм байсан /байх/ болов уу хэмээн барагцаа тойм төсөөллийг бий болгох
таамаглал төрөх а. Сэжиг төрөх; б. Төсөөлөл төрөх