ТААМ I

Таавар таамаг: таамаар ярих (таамгаар ярих, зөвхөн өөрийн бодолд үндэслэн баримттай бус ярих).

Ижил үг:

ТААМ II