СЭМСРЭХ

Бөс, цаас мэтийн элэгдэн халцрах, ирмэг хөвөө нь сэмрэх.