СЭМТГЭР

Шүдгүй хүний уруулын дотогш болсон байдал, эмтгэр: эмтгэр сэмтгэр [хоршоо] (а. Шүдгүй хүний уруул дэлгэрэнгүй...

эмтгэр сэмтгэр а. Шүдгүй хүний уруул дотогш хумийсан нь; б. Сав суулганы ам, амсар эмтэрч сэтэрсэн нь