СЭЛГҮҮЛЭХ

1. Сэлгээ хийлгэх, юмыг сольж хэрэглүүлэх - Соосой юу ч сонсоогүй юм шиг эрээн гунжны хоёр хөх сэлгүүлэн шувтарч дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., сэлгүүлэн харах (ээлжлэн харах) - Тансаг хоёулангаас нь төсөөхөн суугаад нэг нэгээр сэлгүүлэн харна. С.Эрдэнэ. Хонгорзул., сэлгүүлэн хариулах (а. Нутаг бэлчээрт сэлгээ хийн хариулах; б. Асуултад ээлжлэн хариулах), бэлчээр сэлгүүлэх (бэлчээрт сэлгээ хийх) - Учир иймд тэмээний аясыг дагуулан говь, хөдөөрхөг бэлчээрийг ээлжлэн сэлгүүлж хариулж бай. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Сэлгэх ажлыг бусдаар хийлгэх - Түүгээр хоёр өөр ажил сэлгүүлж хийлгэв. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй... унаагаа сэлгүүлэх (унаагаа солиулах).

сэлгүүлэн харах ээлжлэн харах
сэлгүүлэн хариулах а. Нутаг бэлчээрт сэлгээ хийн хариулах; б. Асуултад ээлжлэн хариулах
бэлчээр сэлгүүлэх бэлчээрт сэлгээ хийх
унаагаа сэлгүүлэх унаагаа солиулах