СЭВХҮҮЛ I

Дэрс, бүрд бүхий тацтай тал.

Ижил үг:

СЭВХҮҮЛ II