СЭВШЭЭ :

сэвшээ салхи (тааламжтай, урьхан, сайхан салхи) - Сэвшээ салхи үлээж бошинзын хормой дэрвүүлэн дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд.