СЭВЭЛЗҮҮЛЭХ

1. Хөнгөн нимгэн юмыг салхинд зөөлөн хөдөлгөх, сэвгэнүүлэх - Жавар салхи бүсгүйчүүлийн алчуурын цацаг, үс гэзгийг дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., хормой сэвэлзүүлэх (зөөлөн салхинд хормой дэрвүүлэх);


2. Үүд хаалга зэргийг онголзуулж салхи гаргах: үүд сэвэлзүүлэх (үүд онголзуулах) - Хүүхэд үүд сэвэлзүүлэн гарах чимээгээр гэрийн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

хормой сэвэлзүүлэх зөөлөн салхинд хормой дэрвүүлэх
үүд сэвэлзүүлэх үүд онголзуулах