СЭВЭХ I

1. Халуун юмыг салхи хийгээр цохих буюу салхи оруулах, салхинд тохиолдуулах: нүүрээ сэвэх (юмаар дэлгэрэнгүй...


2. Нойтон чийгтэй юмыг салхинд гаргах; сэврээх: салхинд сэвэх (салхинд гаргах), хөлсөө сэвэх (гарсан хөлсийг юмаар дэлгэрэнгүй...
3. Буцламгай юман дээр хүйтэн ус бага зэрэг дусаах: ус нэмж сэвэх (ус хийж бага зэрэг хөргөх);
4. Зөөлөн салхины үлээх: салхи сэвэх (салхи зөөлнөөр үлээх) - Нуурын мандлаар бидэр татуулан ирэх чийглэг салхин хэнхдэг чээжийг дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт.

нүүрээ сэвэх юмаар дэвэн нүүрээ сэрүүцүүлэх
дэвэх сэвэх салхиар үлээлгэх
салхинд сэвэх салхинд гаргах
хөлсөө сэвэх

гарсан хөлсийг юмаар дэвж сэврээх, сэрүүцэх

ус нэмж сэвэх ус хийж бага зэрэг хөргөх
салхи сэвэх салхи зөөлнөөр үлээх
Ижил үг:

СЭВЭХ II