СЭВЭЛЗҮҮР

1. Урьхан, зөөлөн: сэвэлзүүр салхи (урьхан зөөлөн салхи) - Сэмжин үүлс хэдийнээ сэвэлзүүр салхины дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт;


2. [шилжсэн] Хөнгөн гавшгай хөдөлгөөнтэй: гялалзсан сэвэлзүүр хүн (хөнгөн шалмаг хөдөлгөөнтэй хүн);
3. [шилжсэн] Хөнгөн хийсвэр: сэвэлзүүр зантай хүн (хөнгөн, хуумгай хүн).

сэвэлзүүр салхи урьхан зөөлөн салхи
гялалзсан сэвэлзүүр хүн хөнгөн шалмаг хөдөлгөөнтэй хүн
сэвэлзүүр зантай хүн хөнгөн, хуумгай хүн