СЭВХҮҮЛ II

Голын гулдрилаар аажмаар шилжин уруудах үй олон элсэн үелээ.

Ижил үг:

СЭВХҮҮЛ I