СЭВХТЭХ

Сэвх тогтох, сэвх гарах: царай сэвхтэх (нүүрт сэвх тогтож, царай цоохортох), тэнгэр дэлгэрэнгүй... (тэнгэрт бага багаар хэсэг хэсэг үүл гарч ирэх).

царай сэвхтэх нүүрт сэвх тогтож, царай цоохортох
тэнгэр сэвхтэх тэнгэрт бага багаар хэсэг хэсэг үүл гарч ирэх