тэнгэр сэвхтэх
тэнгэрт бага багаар хэсэг хэсэг үүл гарч ирэх