СЭВҮҮН I

1. Сонин гайхалтай: сэвүүн амтлах (а. Урьд үзээгүй шинэ сонин юм анх удаа амтлах; б. Сонин сайхан дэлгэрэнгүй...


2. Тааламжтай, аятай: сэвүүн салхи (тааламжтай зөөлөн салхи) - Сэвүүн салхиа сэвсүүлэн, хацар нүүрийг үнсэн байж, сэтгэл дотрыг дэлгэрэнгүй... Ж.Бадраа. Уяхан хорвоон хань.

сэвүүн амтлах а. Урьд үзээгүй шинэ сонин юм анх удаа амтлах; б. Сонин сайхан идээний дээжийг амталж үзэх
сэвүүн үг сонин гайхам үг
сэвүүн юм гайхмаар сонин сайхан юм
сэвүүн гайхалтай хачин, урьд хожид амталж, харж үзээгүй
сонин сэвүүн шинэ содон, хачин юм
сэвүүн салхи тааламжтай зөөлөн салхи
Ижил үг:

СЭВҮҮН II