СЭВҮҮРЧИН
/ хуучирсан /

Хааны болон ихэс дээдсийн шүхрийг барьж явдаг хүн.