СЭВҮҮР

Сэвэх хэрэгсэл, дэвүүр: эвхмэл сэвүүр (эвхэж хурааж болдог сэвүүр).