СОЛИГ I

Үнэн худал хутгалдсан, харилцан зөрчилтэй байдал - Хандын цай халааж, зутан хийхийг хүлээн, гайхсан үгсээ дутуу дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолууд., солиг саармаг [хоршоо] (зөрчил маргаан бүхий, үнэн учир нь үл олдох байдал).

Ижил үг:

СОЛИГ II