солгой хоолойтой хүн
дууны аяыг зөв дуулж чаддаггүй хүн