СОЛГОЙ II

Буруу, гажуу: солгой хоолойтой хүн (дууны аяыг зөв дуулж чаддаггүй хүн), солгой ёс дэлгэрэнгүй...

солгой хоолойтой хүн дууны аяыг зөв дуулж чаддаггүй хүн
солгой ёс гажуу буруу ёс
солгой увдис хуурамч ид шид, буруу увдис
Ижил үг:

СОЛГОЙ I