СИЙГЭХ II

Хурдан давхих, хурдлах - Морьтой хүн сийгээд өнгөрөв. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

СИЙГЭХ I