СИЙГЭХ I

Салхи жавар юмны зай завсраар нэвт үлээх - Оройн салхи ширүүсэн цонхны завсраар жавар сийгэн сэнгэнэнэ. дэлгэрэнгүй... цонхоор салхи сийгэх (цонхоор салхи орох).

Ижил үг:

СИЙГЭХ II