САМЧИХ II

Адуу зэрэг туурайт амьтан хөлөөрөө газар цавчлах - Тэр хайнаг мөргөлдөхөөр хэрсэн бух шиг урд хоёр туурайгаар дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Дайны сүүдэр.

Ижил үг:

САМЧИХ I