САМ III

1. Чөлөө учрал;


2. Даяан: самд суух (бясалгал үйлдэж суух, даяанчлах).

Ижил үг:

САМ I

САМ II