САЛХИЖУУЛАХ

Салхи оруулах, салхитай болгуулах, агааржуулах.