САЛХИЧ

Салхи сөрж нисэ‎хдээ сайн: салхич шувуу [амьтан] (далайн хараацай) - Нойроос сэрсэн тал дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер.