САЙТАР III:

сайтар гарах (тойн хувраг болох).

сайтар гарах тойн хувраг болох
Ижил үг:

САЙТАР I

САЙТАР II: