САЙРАРХАГ

1. Сайр чулуу ихтэй газар - Сүүдэртэй зөөлөн сайрархаг газар нийт тэмээгээ тогтоож амруулах хэрэгтэй. дэлгэрэнгүй... сайрархаг хөрс (хайр чулуу ихтэй хөрс);


2. Сайр газартай байдал, шинжийн хувьд төстэй бүтэц бүхий хөрстэй газар.