РАДИОСПОРТ

Техник спортын нэг төрөл - Морин спортын сонгомол дасгалууд, радиоспортын хийцийн шинэ хэлбэрүүд зэрэг төрлүүдийг дэлгэрэнгүй.... “Спортын мэдээ” сонин.