ПЯЛ I

Бяцхан ялбагар таваг - Модон аяга, пял будах, алтлах ажил хийж суудаг байлаа. дэлгэрэнгүй... аяга пял [хоршоо] (цай уух болон хоол идэх хэрэглэл).

Ижил үг:

ПЯЛ II: