ПЯЛ II:

пял хийх (нус цэр, ус зэрэг шингэн зүйл хатуу гадаргатай юман дээр унах, ойчих) - Түрүүч пял дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

Ижил үг:

ПЯЛ I