ПЯЛГАР I

Өтгөн нялцгай зүйлийн тэлж хавтайсан байдал.

Ижил үг:

ПЯЛГАР II