ПЯС II:

пяс хийх (чад хийх) - Бүдүүн ум хар модон ташуурыг сүртэй далайн морины зузаан гуянд пясхийтэл дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., пяс хийн хагарах (чад хийн хагарах), пяс няс хийх (хуурай гишүү, мөчир зэргийн чад хийн хугарах).

пяс хийх чад хийх
пяс хийн хагарах чад хийн хагарах
пяс няс хийх хуурай гишүү, мөчир зэргийн чад хийн хугарах
Ижил үг:

ПЯС I