РААХ

1. Зурхайн ёсны нэгэн зүйл гараг, одны нэр, эртний энэтхэгийн одон зурхайд шар зам, сарны замын огтлолцсон доод цэг;


2. [шилжсэн] Нар сарыг залгиж хиртүүлдэг агуу том амтай домгийн амьтан: раах барих (нар сар хиртэх)-Тэгш гэрэлт наран сайтар дэлгэрэнгүй... Субашид.