РАГШИС

Мангас, махчин: рагшисын орон (мангасын амьдардаг газар)-Гэсэр Богд рагшисын оронд гэрээ мартсаар дэлгэрэнгүй.... Гэсэр.