РАДИКУЛИТ
/ анагаах /

Нугасны мэдрэлийн угийн үрэвсэл.