РАДИОГРАФ

Радиац, радио идэвхт махбодыг харуулах зургийн арга, цацраг идэвхт изотопын цацралыг судлах объект дундуур нэвтрүүлж, дэлгэрэнгүй...