РАДИОЖУУЛАХ

1. Өргөн олон түмэнд радио нэвтрүүлгийг түгээх;


2. Радиотой болгох ажлыг эрчимжүүлэх-1960 онд нийслэлд орчин үеийн техникээр тоноглогдсон. В.И.Лениний нэрэмжит радиостанцыг байгуулсан нь тус дэлгэрэнгүй... БНМАУ-ын түүх.