ПЯНЗ

Эгшигт хайрцгийн аялгуу, дуу бичлэгтэй зээрэнцэг - Пянз нь өөртөө тоос их татамтгай учир түүнийг зөөлөн үслэг эдэр дэлгэрэнгүй... “Хөдөлмөр” сонин., пянз тоглуулах (эгшигт хайрцаг тоглуулах).