ПЯЛАХ

1. Нялах;


2. [яриа] Аливаа ажлыг гүйцэтгэхгүй тасалдуулах: хичээл пялах (хичээл таслах).