ПЭЭХ

Уулга алдахад гарах үг - Алив наашаа хүрээд ирцгээ?! гэхэд гаднаас ирсэн хүүхнүүд ухасхийн цочиж, -Пээх яанаа! дэлгэрэнгүй... Т. Султаан. Сүмбэр уулс..