ПЭЭДГЭР
/ яриа /

Их зантай - Одоогийн хүүхдүүд ах зах хүний урдаас их үг хэлдэг пээдгэр зантай… болжээ. дэлгэрэнгүй...