ПҮҮСҮҮ

Хээгүй, гилгэр торго: пүүсүү дээл (хээгүй, гилгэр торгоор оёсон дээл).