пин барих
а. Амбаар барих; б. Гэр байшингийн үүдэнд жижиг өрөө хийх