ПАЛТГА :

палтга палтга (палтгар хүн, амьтны хөдлөх байдал).