ПАЛТГАНАХ

1. Палтгар хүн, амьтны хөдөлж ядан явах;


2. [шилжсэн] Чадлаа мэдэхгүй бусдын хойноос гүйх.