ПАЛХАЛЗАХ

Намхан, тарган хүн, амьтны байнга хөдлөх.