ПАЛЬТО

Урт болон богино хормойтой нэгэн зүйл гадуур хувцас - Найз нь галлая гээд Чулуун пальтогоо тайлав. дэлгэрэнгүй... өвлийн пальто (өвөл өмсдөг гадуур хувцас), хавар намрын пальто (хавар намрын улиралд өмсдөг гадуур хувцас).

өвлийн пальто өвөл өмсдөг гадуур хувцас
хавар намрын пальто хавар намрын улиралд өмсдөг гадуур хувцас