хавар намрын пальто
хавар намрын улиралд өмсдөг гадуур хувцас